De opvoeding van uw hond

Begin de eerste dag!

Het is een langzame zaak, maar het succes berust in uw geduld en vastheid.

Nee is nee… altijd! , en een verdedigde canapé wordt altijd verdedigd, zelfs wanneer de jonge hond in slaap gevallen is, dat hij daar zo lief en schattig ligt en dat u moet opstaaneffentnto om hem op de grond te zetten. Wanneer u hem roept, zorg er dan voor dat hij ook werkelijk komt. Vermijdt om op hem te roepen wanneer u zich niet kunt laten gehoorzamen (bvb.: wanneer hij in het water springt) en roep hem niet meer dan 2 keer; ga hem halen, grom wanneer u met hem aankomt, op de plaats waar u hem aanvankelijk hebt geroepen.

Voor de netheid aan het huis, duw hem niet met zijn neus in zijn behoeften. (de jonge hond zou niet snappen waarom)

Wanneer hij zijn behoefte in huis doet, zet hem dan onmiddellijk buiten (zo begrijpt hij dat hij zijn behoefte buiten moet doen). Sla hem nooit dit brengt hem in een stresssituatie en dient tot niets.

U bent het hoofd van meute (tenminste, dat hoop ik!) pak hem vast bij zijn nekvel en schud terwijl u een grommend geluid maakt (zoals het hoofd van de meute met een hond die uit rang treedt).

Geleidelijk aan zal hij leren om proper te zijn, om te blijven zitten, om aan de voet zonder lijn te lopen, om niet op de bezoekers enz. te springen….

Enkele inspanningen gedurende zes maanden en u zult een perfecte hond hebben die iedereen zal bewonderen die zelf gelukkiger zal zijn, want u kunt hem altijd met u meenemen. De ondraaglijke hond blijft thuis en hoe meer tijd hij alleen thuis doorbrengt, hoe ondraaglijker hij zal zijn wanneer hij wel eens buiten mag komen.

De basis van elk samenleven tussen de mens en de hond is een exact inzicht in de rol van iedereen: de mens leidt goedheid en vastberadenheid en de hond gehoorzaamt per reflex en per naleving. Iedereen eerbiedigt de rol van de andere, er is geen sprake van superioriteit noch van minderheid: er is de meester en zijn hond, met een volle medeplichtigheid van genegenheid, elk gelukkig in zijn rol.

Helaas worden de rollen vaak verward en dit is de fout van de meester.

En nochtans, is het niet zo moeilijk om erin te slagen zich te laten gehoorzamen, zonder vrees van de hond, noch bruutheid van de meester.